Siirry sisältöön

Puheterapia

Puheterapia on laillistetun puheterapeutin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiassa kuntoutetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä sekä äänihäiriöitä tai syömiseen ja nielemiseen liittymiä vaikeuksia. Kuntoutuksen päämääränä on yleensä arjen toimintakyvyn ja elämänlaadun parantuminen.

Kuntoutusjakson alkuvaiheessa tehdään terapiasuunnitelma ja asetetaan jaksolle yksilölliset tavoitteet, joiden perusteella terapiaa toteutetaan. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että terapiassa harjoiteltavia asioita harjoitellaan myös omassa arjessa. Taidostahan on hyötyä vasta kun sitä osaa käyttää arjessa, terapiatilanteen ulkopuolella!

Puheterapian kustantaa Kela, kunta, vakuutusyhtiö tai asiakas itse. Kelan kustantaman puheterapian tarve määritellään kuntoutussuunnitelmassa, jonka laatii moniammatillinen työryhmä erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa. Omakustanteisesti tapahtuvan puheterapian tavoitteet määrittävät asiakas/asiakkaan läheiset ja kuntouttava terapeutti.

Ota yhteyttä