Siirry sisältöön

Puheterapeutti

SANNA-MARI KUUSISTO PUHETERAPEUTTI, FM

Työskentelen tällä hetkellä enimmäkseen lasten ja nuorten parissa, mutta minulla on kokemusta myös aikuisten puheterapeuttisesta kuntoutuksesta. Erityisiä osaamisalueita ja mielenkiinnonkohteita kuntoutuksessa minulla ovat valikoiva puhumattomuus, äänteellisten ja puhemotoristen vaikeuksien (epäselvä puhe) kuntoutus, puheen ymmärtämisen ja kerrontataitojen kuntoutus.

Minulle on tärkeää, että asiakkaani tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi. Siksi pyrin luomaan terapiahetkestä rauhallisen ja turvallisen. Positiivinen ja sopivan rento tunnelma sekä hyvä luottamussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä auttavat uusien asioiden oppimisessa. Hyvällä tuulella oppii parhaiten!

Toteutan kuntoutusta pääasiassa asiakkaan arkiympäristössä (koti, koulu, päiväkoti), mutta tarvittaessa myös vastaanotolla tai etäterapiana. Kuntoutuskieli on suomi. Ohjausta toteutan myös englanniksi. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot, kuten kuvakommunikaatio ja tukiviittomat ovat työssäni aktiivisessa käytössä. Pidän yllä ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti vuosittain.

Tällä hetkellä kaikki asiakaspaikkani ovat täynnä. Voit tiedustella mahdollisia vapautuvia paikkoja  sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

AMMATILLISIA TÄYDENNYSKOULUTUKSIA

 

• Encouraging Communication and Language from Autistic Children and
Others with Minimal Verbal Abilities
• Puhemotoriikan perusteet
• Miksei se pysy paikallaan? Lapsen itsesäätelyn pulmat arjessa
• Traumatietoinen puheterapia
• Speech Sound Disorders in Early Intervention
• Selective Mutism – Evidence-Based Practices
• Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
• Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
• Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
• Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
• Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
• Introduction to PROMPT: Technique
• Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
• Sensorisen integraation perusteet
• Lasten tunnetaitojen ohjaus
• Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
• Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
• Leikki sijansa saakoon – lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa
• Äänipäivät: taustaa, tutkimusta, terapiaa
• Puheterapiaa – kenelle, millaista, paljonko?
• Laulupiirtämisen perusteet
• Autismikirjon logopedinen kuntoutus
• Änkytys: kuntoutusta eri ikävaiheissa
• Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op