Siirry sisältöön

Puheterapeutti

SANNA-MARI KUUSISTO PUHETERAPEUTTI, FM

Minulle on tärkeää, että asiakkaani tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi. Siksi pyrin luomaan terapiahetkestä rauhallisen ja turvallisen. Positiivinen ja sopivan rento tunnelma sekä hyvä luottamussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä auttavat uusien asioiden oppimisessa. Hyvällä tuulella oppii parhaiten!

Työskentelen tällä hetkellä enimmäkseen lasten ja nuorten parissa, mutta minulla on kokemusta myös aikuisten puheterapeuttisesta kuntoutuksesta. Kuntoutus toteutuu arkiympäristössä (koti, koulu, päiväkoti) tai vastaanotolla, mutta tarvittaessa myös etäterapiana. Työskentelyalueeni painottuu Etelä-Turkuun (Hirvensalo, Vähäheikkilä, Uittamo, Ispoinen, Katariina, Martti) ja vastaanottoni on Hirvensalon Moikoisissa.

Teen kuntoutusta suomeksi. Ohjausta toteutan myös englanniksi. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot, kuten kuvakommunikaatio ja tukiviittomat ovat työssäni aktiivisessa käytössä. Pidän yllä ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti vuosittain.

Tällä hetkellä kaikki asiakaspaikkani ovat täynnä. Voit tiedustella mahdollisia vapautuvia paikkoja keväälle 2024 sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

AMMATILLISIA TÄYDENNYSKOULUTUKSIA

• Traumatietoinen puheterapia
• Speech Sound Disorders in Early Intervention
• Selective Mutism – Evidence-Based Practices
• Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
• Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
• Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
• Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
• Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
• Introduction to PROMPT: Technique
• Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
• Sensorisen integraation perusteet
• Lasten tunnetaitojen ohjaus
• Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
• Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
• Leikki sijansa saakoon – lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa
• Äänipäivät: taustaa, tutkimusta, terapiaa
• Puheterapiaa – kenelle, millaista, paljonko?
• Laulupiirtämisen perusteet
• Autismikirjon logopedinen kuntoutus
• Änkytys: kuntoutusta eri ikävaiheissa
• Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op